Press Esc to close
Press Esc to close
Press Esc to close
Date Programme Location Contact Info
19th Jan 2018(Evening 6.30pm) Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan Podhanur,Coimbatore 9790912581
20th Jan 2018(Evening 6.30pm) Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan Podhanur,Coimbatore 9790912581
23rd Jan 2018(Evening 5.30pm) Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan Sector 30 A,Nerul Gymkana,West Nerul,New Mumbai 9443615263
23rd Jan 2018(Evening 7.30pm) Shri Tukaram Ganapathi Maharaj Harikeerthan Sector 30 A,Nerul Gymkana,West Nerul,New Mumbai 9443615263
25 Jan 2018(Evening 6.30pm) Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan Chennai 9444159124
9841665237
26 Jan 2018(Evening 6.45pm) Shri Raghunathdas Maharaj Harikeerthan Kashi madam, Kuppaiyah Street, West Mambalam, Chennai. 8838216997
27 Jan 2018(Evening 5:00pm) & 28 Jan 2018(Evening 6:00pm) Shri Tukaram Ganapathi Maharaj Harikeerthan Karpaga Vinayagar temple, Shantinagar, Adambakkam, Chennai. 9443615263
01 Feb 2018 to 03 Feb 2018 Mor 9:00-10:30 : Dnyaneshwari Parayan
Mor 10:30-12:30 : Gatha Bhajan
Eve 4:00-5:30 : Haripat
Eve 5:30 Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan
& Eve 7:30 Shri Tukaram Ganapthi Maharaj Harikeerthan.
Guruswamy Kalyana mandapam,
Sengodampalayam,Tindal,Erode
9976299000
04 Feb 2018 Mor 9:00 : Kaala Kirthan Guruswamy Kalyana mandapam,
Sengodampalayam,Tindal,Erode
9976299000
10 Feb 2018(Evening 6:30pm) Shri Raghunathdas Maharaj Harikeerthan Nalampuri Vinayakar Temple,Avalampalli,Hudco nagar,Hosur 9840685885
13 Feb 2018(Evening 7:00pm) Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan Coutralam,Yoga yuvakendra,Tirunalvelli District. 9865553388
16 Feb 2018(Evening 6:30pm) Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan Chennai 9444159124
9841665237
18 Feb 2018(Evening 6:30pm) Shri Raghunathdas Maharaj Dnyaneshwari Pravachan Ramar Kovil, Ramnagar, Coimbatore 9003803306
19 Feb 2018 to 25 Feb 2018 Shri Tukaram Ganapathi Maharaj Harikeerthan and Shri Raghunathdas Maharaj Dynaneshwari Pravachan Saptah at Maharashtra Samajam,Tanjore 9487541596