Press Esc to close
Press Esc to close
Press Esc to close
Date Programme Location Contact Info
7th Oct to 13th Oct 2017(6.00PM onwards) Dnyaneshwari Sapthaham
1. Pravachan by Shri Raghunath Maharaj
2. Harikeerthan by Shri Tukaram Ganapathi Maharaj
Sura Bharathi Samskrut Cultural Foundation, Banaswadi, Bangalore 9342849620
9880894691
15th Oct 2017 Karthikai Ekadashi at Vittalapuram Vittalapuram, Tirunelveli District 9789045839
04633-240255
22nd Oct 2017
(6.30 PM onwards)
Dnyaneshwari Pravachan by Shri Raghunath Das Maharaj "Sindhu Sadhan", No 11/1,
C V Raman Road,R S Puram,
Coimbatore - 641002
9790912581
28th Oct to 1st Nov 2017 ********KARTHIKI EKADASHI********* Baba Maharaj Mutt, PANDHARPUR 9443615263
9789045839
25th Nov 2017 Harikeerthan by Shri Tukaram Ganapathi Maharaj Ragavendra Brindavanam, Virupakshipuram, Dharmapuri 9443263910
26th Nov 2017
(6.30 PM onwards)
Dnyaneshwari Pravachan by Shri Raghunath Das Maharaj "Sindhu Sadhan", No 11/1,
C V Raman Road,R S Puram,
Coimbatore - 641002
9790912581
14th Nov to 18th Nov 2017 Mauli Dnyaneshwar Maharaj Samadhi Sohala (16th Nov 2017) Baba Maharaj Mutt, Alandhi, Pune
9443615263
9789045839
1st Dec to 3rd Dec 2017 Harikeerthan by Shri Tukaram Ganapathi Maharaj Iyyappan Kovil, New Railway Station,Salem 9443615263
17th Dec 2017
(6.30 PM onwards)
Dnyaneshwari Pravachan by Shri Raghunath Das Maharaj "Sindhu Sadhan", No 11/1,
C V Raman Road,R S Puram,
Coimbatore - 641002

9790912581
28th Dec 2017 to 1st Jan 2018 AKHANDA SANKEERTHANA MELA Vittal Vihar , Kadayanallur
9443615263
9789045839